Kalender

ÅRSMÖTE i BOTANISKA TRÄDGÅRDENS VÄNNER

måndagen den 26 mars 2018
kl 18.15 i sal E 22
Almedalsbibliotekets aula

Program
Årsmöte
Paus
19.00  Föredrag Eva Selin
”Trädgården vid Roma kloster:  Från begynnelsen till nutid”