Referat

Här kommer vi att lägga in referat allteftersom händelser inträffar som kan vara av intresse för våra besökare.

 

Föreningens bildande >>

Visbydagen 2011 >>

Sommarresa 2012 >>

Visbydagen 2012 >>

Sommarresa 2014 >>

Årsmöte 2015 >>

Sommarresa_2015 >>

Rosenföredrag 150909 >>

Soppkokning 151003 >>

Maria Ahlsten guidar i Örtagården 160713 >>

 

 

Köksträdgården  Foto: Björn Magnusson