Sommarresa 2020

2020

Ingen sommarresa har förtagits 2020 p g a Corona-pandemin.