Välkommen till Botans Vänner!

   
SOMMARENS DBW-PROGRAM I TRÄDGÅRDEN

PROGRAM 2018 >>

NYHETSBREV FRÅN VÄNNERNAS
STYRELSE JULI 2018 >>

Barkbåtar i bäcken är inställt
onsdagen den 18 och onsdagen den 25 juni.

Skälet är att torkan har försvagat bäckens kanter och nu gör de en uppenbar risk för barn och vuxna att skada sig.

 

    Foto: Solveig Artsman
 
   
   
Solvisarplanen med honungsros och silverax.  Foto: Karin Zander