Styrelse

Styrelse med kontaktuppgifter
     
Ordförande, mediaansvarig Wiveka Schwartz E-mail
Ordförande Carina Johansson E-mail
Sekreterare Åke Persson E-mail
Kassör, medlemsregister Hans Klintbom E-mail
Ledamot, kontakt Guideföreningen Lotta Bogaeus E-mail
Ledamot Solveig Artsman E-mail
Ledamot Eva Selin E-mail
     
Övriga funktioner
     
Redaktör och layout medlemstidning Ann-Britt Magnusson E-mail
Webmaster Ann-Britt Magnusson E-mail