Att vara medlem

Lärk

Vad innebär det att vara medlem i Vänföreningen? 
Föreningen är främst till för att främja och stödja verksamheten i Botaniska Trädgården, vilket vi kan göra på olika sätt.
Som medlem i Vänföreningen utgör du ett viktigt stöd till trädgårdens utveckling och bevarande.

Ditt medlemskap ger dessutom många fördelar:

  • Vänföreningen ordnar föreläsningar och specialvisningar av trädgårdens olika områden.
  • Du får möjlighet att påverka program- och kursval genom att komma med förslag till program- resp kursgrupp.
  • Vänföreningen ordnar utflykter och resor till intressanta trädgårdsmål (kontakta resegruppen om Du har idéer!).
  • Du får ett medlemsblad/år med bilder, intressanta artiklar och Vänföreningens aktuella program.
  • Glädjen att ge Ditt stöd åt en av landets finaste botaniska trädgårdar.

Årsavgift 150:-/person och 500:- för stödjande medlem (organisationer, skolor etc).
 

Välkommen som medlem i DBW:s Botaniska Trädgårds Vänner!