Om hemsidan

Hemsidan är gjord i samarbete med företrädare för Vänföreningen Växt
och Ann-Britt Magnusson, Webugglan Design

Bilderna på hemsidan är fotograferade av:
Karin Zander
Solveig Artsman
Christina Hagman-Wahlqvist
Åke Persson
Carina Johansson
Ann-Britt Magnusson
Björn Magnusson

Lån av bilder
Vi uppskattar om Du hör av Dig till webmaster om Du vill låna någon av bilderna! Källa ska alltid anges.
Vid annan användning, i tryck eller digitala medier, måste du ha vårt godkännande.

Upphovsrätt
Upphovsrätten för text och bild på webbplatsen skyddas av upphovsrättslagen och innehas av respektive författare, fotograf och illustratör. För innehåll, där inget annat anges ansvarar Vänföreningen.

Synpunkter?
Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar på webbplatsen. Har du synpunkter på den, kontakta oss gärna och tala om vad du tycker!
Skicka ett mejl till webmaster >>