Årsmöte 2015

Årsmöte 2015

Efter tre år som ordförande i Botaniska Trädgårdens Vänner önskade Bertil Ståhl stiga åt sidan.
Hans efterträdare blev Wiveka Schwartz, en av grundarna till föreningen.

Övriga ställde upp för omval och en ny ledamot valdes, Carina Johansson.
Ordförande för mötet var Hans Klintbom, som vant svingade klubban.
Efter mötet avtackades Bertil Ståhl med en orkidé. Han försvinner f ö inte från föreningen och styrelsen utan kommer att vara adjungerad och bli redaktör för medlemstidningen.

Carina presenterar sig själv såhär:Carina

Etnolog med intresse för kulturarv och trädgårdar som kulturmiljöer. Arbetat 15 år som florist tidigare både i butik och handelsträdgård.
Besöker trädgårdar så ofta jag hinner och njuter förstås av allt det vackra och av mångfalden i dem.
Jag hoppas, att DBW:s trädgård ska fortsätta att ha en fin balans mellan kontinuitet och förändring och kunna ha spännande samarbeten med universitet och andra folkbildare, hantverkare, slöjdare, konstnärer, författare, fotografer, kockar och musiker, (vilket ju redan pågår på olika sätt), samtidigt som trädgården är en hållbar, rofylld och vacker plats. Det hoppas jag föreningen kan hjälpa till med.

Efter genomfört sammanträde höll Wiveka ett spännande föredrag om "Den stora festen" eller
"Hurusom jernvegen mellan Wisby och Hemse invigdes"
.
Invigningen skedde 1878 och självaste kungen var på besök. Den som hade illustrerat händelsen var ingen mindre är Carl Larsson och referat och bilder var införda i NY ILLUSTRERAD TIDNING årgång 1878.

Invigning