Föreningens bildande

Möte för att bilda DBW:s Botaniska Trädgårds Vänförening

Den 1 augusti 2011 kl 19.00 samlades ett 60-tal personer i Almedalsbibliotekets aula för att bilda
föreningen DBW:s Botaniska Trädgårds Vänförening.
Att det fanns intresse för bildande av föreningen visste vi, men att det skulle komma så många som
nästan 60 blev en stor och glad överraskning!

Efter några välkomstord och lite historik av Wiveka Schwartz öppnades mötet och Wiveka valdes
till mötets ordförande. Sekreterare blev Ann-Britt Magnusson.

Dagordningen följdes och i den fanns antagande av stadgar för föreningen samt en fråga om vi ville att
föreningen skulle bildas. Ett enhälligt "JA" blev svaret då Wiveka ställde frågan - och så var det klart.
Föreningen DBW:s Botaniska Trädgårds Vänförening hade sett dagens ljus!
Vi tror att namnet på föreningen i folkmun kommer att bli "Botans Vänner" - och det kan väl inte vara fel?

Medlemsavgiften bestämdes att bli 100:- för enskilda personer och något högre för skolor och
andra organisationer. Den sistnämnda summan kommer att bestämmas av styrelsen vid dess första möte.

Så kom vi till val av styrelse för föreningen.

Den förste ordföranden blev Bertil Ståhl, lärare i biologi och botanik på Högskolan i Visby.

På bilden ser vi Wiveka Schwartz överlämna klubban till Bertil.

Ordf

Övriga
ledamöter

Ann-Britt Magnusson
Jan Luthman
Lars Leissner
Robert Värild
Torbjörn Hargeson
Wiveka Schwartz

Revisorer
Hans Klintbom
Anders Andersson

Valberedning
Monica Rasmussen
Håkan Ahlqvist
Hjördis Pettersson

Styrelsen kommer att konstituera sig vid sitt första möte och därefter startar processen med att få
ett organisationsnummer till föreningen samt ett bankkonto.
Så fort detta är klart är Du välkommen att anmäla Dig som medlem!

Historik

Efter en kort paus med lite förfriskningar berättade Bengt Rosén om trädgårdens tillblivelse
och om de personer som stod bakom förslag och genomförande för snart 200 år sedan.
Många har varit inblandade under åren som gått, en del som direkt arbetande i och med trädgården,
andra som konsulter. Till den senare kategorin hör vår nestor från Göteborg Ingvar Nordin.
Han är troligen den som känner till vår trädgård bäst av alla.

Ingvar Nordin
Ingvar Nordin berättar om krypgranen för en grupp intresserade
åhörare.
Foto: Tord N Porsne

Vi fick se bilder från förr, ibland kände vi igen oss, ibland inte.
Old_garden
Fotot är taget från St Olofs ruin. Tyvärr vet vi inte vem som höll i kameran.

Tack till alla som kom och deltog i bildandet av "Botans Vänner"!
Ann-Britt Magnusson