Styrelse

Ordförande, mediaansvarig
Wiveka Schwartz
E-mail

Ordförande
Carina Johansson
E-mail

Sekreterare
Åke Persson
E-mail

Kassör, medlemsregister
Hans Klintbom
E-mail

Ledamot, kontakt Guideföreningen
Lotta Bogaeus
E-mail

Ledamot
Solveig Artsman
E-mail

Ledamot
Maria Ahlsten
E-mail

Resegrupp
Carina Johansson
E-mail
Wiveka Schwartz
E-mail

Redaktör och layout medlemstidning
Ann-Britt Magnusson
E-mail

Webmaster
Ann-Britt Magnusson
E-mail